2013-04-16
Orzecznictwo SN: lista pracowników chronionych przez zakładową organizację związkową a ochrona danych osobowych

Według Sądu Najwyższego, odmowa ujawnienia przez zakładową organizację związkową listy wszystkich chronionych przez nią pracowników, z uwagi na ochronę ich danych osobowych, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku konsultacji z zakładową organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę konkretnemu pracownikowi.

Zgodnie z art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ("UZZ"), w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których pracodawca ma obowiązek współdziałania z zakładową organizacją związkową (takich jak informowanie organizacji związkowej o planowanym wypowiedzeniu umowy o pracę), pracodawca jest zobowiązany zwrócić się do zakładowej organizacji związkowej o informację dotyczącą pracowników korzystających z jej ochrony. Nieudzielenie stosownej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

Pracodawcy często – bez podania przyczyny - zwracają się do zakładowych organizacji związkowych o ujawnienie listy wszystkich chronionych przez nie pracowników. Będąc w posiadaniu takiej listy pracodawca nie byłby zobowiązany informować zakładowej organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia pracownika, który nie został na niej wymieniony.

Zakładowe organizacje związkowe zazwyczaj odmawiają ujawniania takich list, często uzasadniając to obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników, wynikającymi z:

  • art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("UODO"), który jasno precyzuje, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne do realizacji uprawnienia lub spełnienia prawnie określonego obowiązku;
  • art. 26 ust. 1 pkt 2 UODO, który stanowi, że administrator danych osobowych jest zobowiązany zapewnić, że takie dane są gromadzone dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów.

Doprowadziło to do rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie konsekwencji takiej odmowy.

  • 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III PZP 7/11) SN orzekł, że odmowa ujawnienia pracodawcy listy pracowników objętych ochroną zakładowej organizacji związkowej, uzasadniona obowiązkiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją związkową (np. w zakresie informowania organizacji związkowej o planowanym zwolnieniu konkretnego pracownika).
  • Z kolei w wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. (sygn. akt. I PK 231/11) SN uznał, że odmowa ujawnienia pracodawcy listy wszystkich pracowników objętych jej ochroną, nawet jeśli jest uzasadniona obowiązkiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zwalnia pracodawcę ze wspomnianego powyżej obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową.

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego

21 listopada 2012 r. (sygn. akt III PZP 6/12) SN w składzie 7 sędziów orzekł, że nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej ochrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Z ustnego uzasadnienia orzeczenia wynika, że pracodawca:

  • może zgodnie z prawem zbierać informacje dotyczące tylko tych pracowników, w stosunku do których planuje podjąć indywidualne działania (np. zwolnienie);
  • nie może żądać listy wszystkich chronionych pracowników, ponieważ mogłoby to spowodować niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników, którzy nie podlegają planowanym przez niego działaniom.

Z niecierpliwością oczekujemy na opublikowanie pisemnego uzasadnienia tej uchwały, jednak już na tym etapie jasne jest, że wykładnia prawa przyjęta przez SN jest niekorzystna dla pracodawców. Organizacje związkowe mogą bowiem, zgodnie z prawem, odmówić dostarczenia listy wszystkich chronionych przez siebie pracowników, a pracodawca, przed rozpoczęciem zwolnień, będzie w dalszym ciągu zobowiązany do ustalenia, czy określeni pracownicy podlegają ochronie tej organizacji. Tacy pracownicy mogą zostać uprzedzeni o zamiarach pracodawcy (np. o planowanym zwolnieniu) i mogą podjąć próbę opóźnienia zamierzonych zwolnień, np. udając się na długotrwałe zwolnienie lekarskie, w trakcie którego, co do zasady, są chronieni przed zwolnieniem.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2020
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (18)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)wypowiedzenie umowy o pracę (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)Legal Alert (9)dane osobowe (8)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dopuszczenie do pracy (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)delegowanie (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)whistleblowing (3)sygnaliści (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)COVID-19 (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)BYOD (2)monitoring pracowników (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)RODO (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)molestowanie (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1) (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)
więcej...