2022-03-01
Zmiana obostrzeń związanych z COVID-19. Mniej obowiązków po stronie pracodawców

W dniu 28 lutego 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z zapowiedziami rządu duża część dotychczasowych obostrzeń została zniesiona, a niektóre zostały zmodyfikowane, aby dostosować restrykcje do obecnej sytuacji epidemicznej. 

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 473) zawierają aktualne obostrzenia i zastępują dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Mniejsze restrykcje, ale i dodatkowe środki

Przepisy rozporządzenia w znaczącym stopniu zmieniły dotychczasowe restrykcje.

Wśród licznych zmian znajdują się nowe przepisy dotyczące pracodawców, których obowiązki związane z przeciwdziałaniem epidemii uległy ograniczeniu.

Rozporządzenie wprowadza istotną zmianę dotyczącą testów na COVID-19 w związku z powrotem z zagranicy – od 28 lutego 2022 r. również osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy muszą legitymować się aktualnym, negatywnym testem PCR lub antygenowym w celu uniknięcia obowiązkowej kwarantanny.

Przegląd kluczowych zmian

Zgodnie z nowymi zasadami:

  • obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki nadal obowiązuje w miejscach ogólnodostępnych, w tym w komunikacji publicznej, w szkołach, w urzędach, na uczelniach, w obiektach handlowych i usługowych;
  • przestały obowiązywać ograniczenia „ilościowe” dotyczące m.in. liczby osób podróżujących środkami transportu publicznego, uczestniczących
    w zgromadzeniach i zbiorowych wydarzeniach kulturalnych, czy przebywających w muzeach i instytucjach kultury;
  • pracodawcy nie mają obowiązku zapewnienia, by w zakładzie pracy odległości między stanowiskami pracy wynosiły co najmniej 1,5 m;
  • pracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracownikom dostępu do płynów dezynfekujących i jednorazowych rękawiczek;
  • przepis dotyczący obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscu pracy obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu – maseczka jest obowiązkowa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej;
  • obowiązek okazania negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 lub poddania się takiemu testowi istnieje w przypadku przekraczania granicy stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Co istotne, z obowiązku posiadania/wykonania testu nie są zwolnione osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy, którzy muszą posiadać/wykonać taki test, by nie podlegać 7-dniowej kwarantannie
    po przekroczeniu granicy.

Warto zaznaczyć, że obowiązków związanych z wjazdem i kwarantanną, przewidzianych przez nowe rozporządzenie, nie stosuje się do osób przekraczających granicę Polski i Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym obecnie na terytorium tego państwa.

Co nas czeka w przyszłości? 

Możemy spodziewać się, że powyższe ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do 31 marca 2022 r. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej dalsze kroki w zakresie zmian obowiązujących restrykcji będą podejmowane pod koniec marca 2022 r.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (32)nowelizacja (20)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)dane osobowe (10)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)składki ZUS (3)zmiana pracodawcy (3)praca zdalna (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)świadectwo pracy (2)wypadek przy pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)brexit (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)terminy (2)zasiłek macierzyński (2)uprawnienia pracodawcy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)badanie trzeźwości pracowników (2) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)kontrakt menadżerski (2)bring your own device (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)praca zmianowa (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1)outsourcing (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1) (1)zakaz handlu (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)Ukraina (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)weksel własny (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)zasiłek chorobowy (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)renta (1)weksel (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)Proseed (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)pracownicy mobilni (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)minimalna stawka godzinowa (1)swobodny przepływ pracowników (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)centra usług (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)ZUS (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)leasing pracowniczy (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)elektroniczny papieros (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)
więcej...