2013-06-14
Uprawnienia związane z rodzicielstwem dla pracowników w „okresie przejściowym”

W ślad za poprzednim wpisem, dotyczącym nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – „Ustawa”), zmieniającej uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, chciałbym pokrótce omówić zagadnienie, istotne w okresie przejściowym wprowadzenia nowych uprawnień dla rodziców.

Dla przypomnienia – Ustawa przyspiesza wydłużenie okresu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (o dwa tygodnie) do:

  • 6 tygodni,
  • 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Ustawa wprowadza ponadto nową instytucję – urlop rodzicielski, który wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby urodzonych dzieci.

Aby ubiegać się o urlop rodzicielski należy wcześniej wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński w pełnej wysokości. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób o dodatkowy urlop macierzyński w nowym, wyższym wymiarze, może ubiegać się pracownik przebywający w dniu wejścia w życie Ustawy (17 czerwca 2013 r.) na urlopie macierzyńskim.

Ustawa reguluje wprost jedynie sytuację pracownika, którego urlop macierzyński kończy się w okresie od 24 czerwca do 30 czerwca 2013 r. Takiej osobie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w nowym, wyższym wymiarze, udziela się na jej pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (dodatkowy urlop macierzyński przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego). Przykładowo, jeśli urlop macierzyński kończy się w dniu 25 czerwca 2013 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński należy złożyć najpóźniej w dniu 19 czerwca 2013 r.

Ustawa nie precyzuje jednak, kiedy taki wniosek powinni złożyć pracownicy, których urlop macierzyński kończy się w okresie od 17 do 23 czerwca 2013 r. Ponieważ dodatkowy urlop macierzyński musi przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, należy przyjąć, że tacy pracownicy będą mieli krótszy niż siedmiodniowy termin na złożenie wniosku. Można wyobrazić sobie dwa rozwiązania: 

  • niezależnie od dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego wniosek składany jest w dniu wejścia w życie Ustawy tak, aby zachować termin maksymalnie zbliżony do terminu siedmiodniowego, albo
  • pracownik składa wniosek w ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego.

Osobiście skłaniałbym się ku drugiej opcji, ponieważ daje ona pracownikom nieco większą swobodę. Poza tym takie rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązania przyjętego dla pracowników, którzy w dniu wejścia w życie Ustawy przebywają na dodatkowym urlopie macierzyńskim – mogą oni wnioskować o przyznanie takiego urlopu w wyższym, uzupełniającym wymiarze właśnie do ostatniego dnia udzielonego wcześniej urlopu.

Z kolei pracownicy, których urlop macierzyński kończy się po 30 czerwca 2013 r. składają wniosek w standardowym terminie, czyli nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Polecamy

Korzystanie z social media
w pracy


Poznaj podejście europejskich
firm do aktywności pracowników
w internecie. Więcej 

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
Kodeks pracy (30)nowelizacja (18)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (11)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dane osobowe (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)urlopy macierzyńskie (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)bhp (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)ochrona danych osobowych (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dopuszczenie do pracy (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)delegowanie (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)whistleblowing (3)sygnaliści (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)BYOD (2)monitoring pracowników (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)RODO (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1) (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)
więcej...