Ostatnie Wpisy
2016-07-22

Sukces Pokemon Go wywołał nieoczekiwane konsekwencje na rynku pracy. Wszystko dlatego, że wirtualny świat Pokemonów może wpłynąć, i to nie zawsze pozytywnie, na relację pracownik – pracodawca. Niektórzy gracze wciągają się w kuszący świat augmented reality (pol. rzeczywistość rozszerzona) na tyle, że trudno im oddzielić obowiązki trenera Pokemonów od obowiązków w realnym świecie. 

2016-06-28

Od 18 czerwca br. obowiązują przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 868) nakładające na zagranicznych pracodawców nowe obowiązki związane z delegowaniem pracowników na terytorium Polski.  

2016-05-20

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony, poczynając od 22 lutego br. z tym samym pracownikiem można zawrzeć tylko trzy umowy terminowe, a łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.

2016-04-26

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich zwiększyła uprawnienia ojca związane z opieką nad dzieckiem w okresie pierwszych miesięcy po jego urodzeniu. Z przyczyn naturalnych, co do zasady, uprawnienia takie jak urlop macierzyński czy prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługują matce, ubezpieczonej na wypadek choroby i macierzyństwa jako pracownik czy z innych tytułów. Jednak w pewnych sytuacjach ojciec dziecka może przejąć te uprawnienia. Od 2 stycznia 2016 katalog tych sytuacji poszerzył się. 

2016-03-24

Od 1 stycznia 2016 lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Pracodawcy, którzy również zarejestrują się na tej platformie, będą mieć automatyczny dostęp do zwolnień lekarskich wystawianych ich pracownikom. W takiej sytuacji pracownicy nie będą musieli doręczać pracodawcy zwolnienia lekarskiego.

Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Polecamy

Korzystanie z social media
w pracy


Poznaj podejście europejskich
firm do aktywności pracowników
w internecie. Więcej 

O autorach
Ostatnie komentarze
Ewa Łachowska-Brol komentuje Jak rekrutować, nie naruszając prawa
Archiwum
2016
Tagi
Kodeks pracy (25)nowelizacja (14)orzecznictwo SN (11)orzecznictwo (10)umowa o pracę (10)
rozwiązanie umowy o pracę (8)wypowiedzenie (7)obowiązki pracodawcy (7)umowa na czas określony (7)okres wypowiedzenia (7)Legal Alert (6)prawo UE (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)urlopy macierzyńskie (5)czas pracy (5)dyskryminacja (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)dodatkowy urlop macierzyński (4)uprawnienia związane z rodzicielstwem (4)bhp (4)odpowiedzialność pracownika (4)odszkodowanie (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dane osobowe (3)zakaz konkurencji (3)zmiana pracodawcy (3)przejście zakładu pracy (3)delegowanie (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)rekrutacja (3)niezdolność do pracy (3)ubezpieczenia społeczne (3)minimalne warunki zatrudnienia (3)przejęcie pracowników (3)ochrona danych osobowych (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)dopuszczenie do pracy (2)zwolnienia grupowe (2)porozumienie (2)okres rozliczeniowy (2)wypadek przy pracy (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)składki ZUS (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)terminy (2)zasiłek macierzyński (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)dni wolne od pracy (2)rozkład czasu pracy (2)urlop wypoczynkowy (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)urlop bezpłatny (2)okres zasiłkowy (2)bring your own device (2)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)praca zmianowa (1)praca w niedziele i święta (1)pokemongo (1)kary porządkowe (1)elektroniczne zwolnienie lekarskie (1)outsourcing (1) (1)wyjazd służbowy (1) (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)dokumentacja pracownicza (1)świadectwo pracy (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)weksel własny (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)działalność gospodarcza (1)zasiłek chorobowy (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)renta (1)weksel (1)Proseed (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1)pracownicy mobilni (1)opracowania (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)swobodny przepływ pracowników (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)centra usług (1)uprawnienia pracodawcy (1)pokemon (1)delegacja (1) (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)due diligence (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)ruchomy czas pracy (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)kontrakt menadżerski (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)czas wolny (1)cudzoziemcy (1)
więcej...